Avís legal

1. Avís legal i acceptació

Aquest Avís Legal regula l’ús del portal d’Internet www.mestralsailingteam.com (en endavant, «Portal») que l’Associació Oceans Globe Race Barcelona (en endavant «Titular») posa a disposició dels usuaris i usuàries d’Internet.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari/usuària del Portal (d’ara endavant «Usuari») i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

El Titular es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i condicions requerides per a la utilització del Portal i dels Serveis.

2. Informació general

El Titular d’aquest web és l’Associació Oceans Globe Race Barcelona.

3. Condicions d’accés i utilització del portal

3.1. Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels Serveis

L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels elements que conté (que inclouen, entre d’altres, imatges i textos) pertanyen al Titular.

3.2. Responsabilitat per danys i perjudicis

L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de tota naturalesa que el Titular pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’Avís Legal o de la llei, en relació amb la utilització del portal i, en particular, es compromet a no:

a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del Titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

b) Suprimir, manipular o alterar de qualsevol manera el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets del Titular.

3.3. Introducció d’hiperenllaços que permetin l’accés a les pàgines del Portal i els Serveis

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Portal hauran de complir les següents condicions:

a) No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el titular, els seus empleats, les pàgines web del Portal i els Serveis subministrats.

b) No es declararà ni es donarà a entendre que el titular ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit els serveis posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’hiperenllaç.

c) La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris als drets de tercers.

L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el titular i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del Titular dels seus continguts o serveis.

4. Inexistència de llicència

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal, així com els continguts, són propietat del Titular sense que pugui entendre que l’ús o accés al Portal atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius i continguts.

5. Jurisdicció i legislació aplicable

Les Normes d’ús que es troben en el present Avís Legal es regeixen per la Llei espanyola i, si escau, l’autonòmica. Tant el titular com els Usuaris del Portal estan d’acord en què per a qualsevol discrepància que pugui sorgir quant a la interpretació, compliment i/o execució de les presents normes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels jutges i tribunals competents de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.